Strategický plán obce Lužany pro období 2019-2025
Tento formulář slouží ke zpracování dokumentu "Strategický plán obce Lužany pro období 2019-2025". Jedná se o základní dokument rozvoje obce společně a s územním plánem slouží k zajištění rozvoje území obce s dopady na všechny aspekty života v obci.
1. Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci?
Velmi dobrá
Spíše dobrá
Tak napůl
Spíše špatná
Velmi špatná
Nevím
Kulturní nabídka
Sportovní možnosti
Další nabídka pro volný čas
Úroveň sociálních služeb
Bezpečnost
Bezbariérový přístup
Práce obecního úřadu
Úroveň zdravotní péče
Nabídka pracovních míst
Příležitosti k podnikání
Nabídka a kvalita bytů
Možnosti pro stavbu rodinných domků
Úroveň hromadné dopravy
Možnosti pro cyklodopravu
Možnosti pro dopravu vlastním autem
Nákupní možnosti
Čistota obce
Celkový vzhled obce
Příroda a okolí
Činnost spolků a sdružení
2. Co je hlavním problémem obce
3. Potřebuje dle vašeho názoru obec následující
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nevím
Vyšší podporu sportovních oddílů a spolků
Startovací byty
Byty pro seniory, s pečovatelskou službou
Omezení tranzitní dopravy v obci
Obecní policii
Úsekový radar městské policie
Chodníky na celém území obce
4. Uvítali by jste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
5. Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči než nyní?
6. Jaké aktivity, akce nebo služby a pro koho (pro jakou cílovou skupinu) by se měly v obci nově zavést?
Your answer
7. Jaký druh dopravy by obec měla v budoucnu více podporovat?
8. Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpadem?
9. Co by se mělo zlepšit na práci obce, obecního úřadu?
10. Jste celkově spokojeni s životem v obci
11. Chcete se z obce někdy odstěhovat? Pokud ano, proč?
12. V čem jsou podle Vás Lužany lepší než jiné obce?
Your answer
13. Co by v Lužanech rozhodně nemělo za 15 let chybět?
Your answer
14. Jaký je Váš věk?
15. Jaké je Vaše pohlaví
16. Jaké je Vaše vzdělání
17. V obci:
18. Typ Vaší domácnosti:
19. Mezilidské vztahy v obci považujete za :
20. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
21. Jste ochoten /ochotna udělat něco pro rozvoj obce ?
22. Do dlouhodobého investičního plánu obce, navrhuji tyto investice a záměry:
Your answer
23. Existuje v Lužanech či okolní krajině nějaké místo, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj ?Napište prosím, kde je a jak si je představujete .
Your answer
24. Existuje v Lužanech nebo okolí, objekt o kterém můžete říci : je to mé oblíbené místo, objekt....
Your answer
25. Myslíte si, že v Lužanech a okolí existuje potencionál, Skterý by mohl výrazněji přilákat turismus?
Your answer
26. Mám zájem osobně se podílet na zpracování plánu rozvoje obce :
27. Pokud ANO kdy by se Vám setkání hodilo( v dopoledních nebo odpoledních hodinách) :
28. Vaše náměty , připomínky , komentáře:
Your answer
29. Veřejné osvětlení doba kdy by mělo svítit od..............hod. do..................hod ?
21.00-3.00
22.00-4.00
23.00-5.00
do 22.00
do 24.00
Pondělí - pátek
Sobota - neděle
celý týden
........................
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service