JORNADES DE PORTES OBERTES
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Emplena amb lletres majúscules les dades següents
Nom i cognom del Pare / Mare /Tutor *
Your answer
DNI Pare / Mare / Tutor *
Exemple 12345678A
Your answer
Nom i cognoms del jugador *
Your answer
Data de naixement *
(naixement entre el 2003 i el 2011)
MM
/
DD
/
YYYY
Club on juga
Your answer
Telèfon *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Condicions legals i de privacitat
Les dades personals que vosté ens ha facilitat s’incorporaran a un fitxer automatitzat pel seu tractament, sent titular del mateix el Club Esportiu Vila-­real, la finalitat del qual és gestionar la seua petició de participació en les activitats, permetent al personal, empreses i entitats col∙laboradores la correcta gestió de l’esdeveniment i l’adequada atenció del menor, sent informat de quantes iniciatives participi i organitzi el Club Esportiu Vila­‐real. Les dades seran tractades segons el disposat a la Llei 15/1999, de 13 de desembre  de  Protecció de  Dades  de  Caràcter  Personal  i  en  el  seu  Reglament  de  Desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  Decret  1720/2007, de 21 de desembre.

Amb la finalitat que les dades siguin exactes i posades al dia, en cas de variació de les mateixes deurà comunicar-­ho al Club Esportiu Vila-­real. Les dades sol∙licitades en el present qüestionari són les adequades i pertinents amb la finalitat de la participació del menor en les activitats desenvolupades pel Club Esportiu Vila­‐real. 

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els seus  drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, cada un d’ells independentment, en els termes establerts en la legislació vigent en la direcció clubesportiuvila.real@gmail.com

En cas de lesió renuncie expressament a exigir cap responsabilitat a l´entitat organitzadora, o als seus monitors. Així mateix autoritze als responsables per poder realitzar fotografies dels participants durant la seva activitat al camp que podran ser incloses en la pàgina web del club (www.esportiuvila-real.com) o en la pàgina del Facebook del mateix amb fins publicitaris o altres activitats anàlogues del Club com fullets informatius o altres suports promocionals.
*
Accepte les condicions i autoritze a l'inscrit a participar en les Jornades portes obertes del Club Esportiu Vila­‐real, que es celebraran a la Ciutat Esportiva Municipal del 3 al 6 de juny.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service