แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ห้องพักของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของสำนักบริการวิชาการ
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.ระดับการศึกษา *
3.หน่วยงานต้นสังกัด
Your answer
4.ท่านเคยมาใช้บริการห้องพักสำนักบริการวิชาการหรือไม่ *
5.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ (ใช้ในการแจกของรางวัลเท่านั้น) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms