Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve të K.R.U. "HIDRODRINI" - SH.A. për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit
D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A. Me këtë anketë K.R.U. "Hidrodrini" teston kënaqësinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron. Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona.

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.
SHËNIME DEMOGRAFIKE
Komuna: *
Lloji i konsumatorit: *
Zona e shërbimeve: *
PYETJE RRETH SHËRBIMEVE
1. A keni kontratë shërbimi me K.R.U. "Hidrodrini" Sh.A.? *
2. A keni ujëmatës? *
3. Nëse jo, pse nuk keni ujëmatës?
4. A ju lexohet ujëmatësi rregullisht për çdo muaj? *
5. Kur i ka lexuar K.R.U. “Hidrodrini” për herë të fundit ujëmatësin? *
6. Sa jeni të kënaqur me shërbimet e ujësjellësit? *
7. Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ujit? *
8. Nëse jeni të pakënaqur, pse?
9. A keni reduktime të ujit? *
10. Nëse po, gjatë cilës kohë keni reduktime të ujit? *
11. A njoftoheni paraprakisht për ndërprerjen e shërbimeve të ujësjellësit? *
12. A i paguani faturat me rregull? *
13. Nëse jo, cilat janë arsyet e mos pagesës? *
14. A e dini se në rast të mos pagesës së borxhit lënda ju iniciohet tek përmbaruesi privat? *
15. A e dini qe keni te drejtë të nënshkruani kontratë me rata mujore për pagesën e borxhit nëse borxhi juaj është i lartë? *
16. A është fatura nga K.R.U. “Hidrodrini” e kuptueshme dhe e qartë? *
Nëse jo, ju lutem shpjegoni pse?
18. A jeni të kyçur në shërbimet e kanalizimit? *
19. A jeni ankuar ndonjëherë në kompaninë tonë në rast të pakënaqësisë? *
20. Sa jeni të kënaqur me efikasitetin e zgjidhjes së ankesave/ kërkesave? *
21. Komenti juaj për përmirësimin e shërbimeve që Kompania K.R.U. "Hidrodrini" i ofron? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of D&D Business Support Center. Report Abuse