Formularz zgłoszeniowy na kurs tutoringu dla akademików (tryb zdalny, 2022/2023)
Szanowni Państwo,
Niniejszy formularz służy do wysyłania zgłoszenia na kurs tutoringu dla akademików realizowany przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Wysłanie zgłoszenia spowoduje umieszczenia Państwa na liście oczekujących. W momencie zebrania się grupy osób skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. 

Aktualności dostępne są:
https://instytuttutoringuszkolnego.pl/
https://www.facebook.com/InstytutTutoringuSzkolnego
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Zgody RODO na okoliczność  zgłoszenia na kurs tutoringu dla akademików prowadzony przez Instytut Tutoringu Szkolnego (placówkę Towarzystwa Edukacji Otwartej) *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji  kursu tutoringu dla akademików organizowanego przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisanym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000090184, NIP: 897-16-04-383, REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO”.                                                  □ W czasie kursu będą robione zdjęcia/film. Aby było możliwe ich wykorzystanie, oraz udostępnienie Państwu, niezbędna jest uzyskanie Państwa formalnej zgody na wykorzystywanie wizerunku. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez TEO, mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach zajęć kursu tutorskiego. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych - wyłącznie w celu informacji i promocji działalności TEO.                                                                                                                                        □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o przyszłych kursach, konferencjach oraz innych działaniach realizowanych przez TEO.                                                                                                                         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:                                                                                                                                                                                                     1. Administratorem Waszych danych osobowych jest TEO z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisanym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000090184, NIP: 897-16-04-383, REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO”        2. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Was obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Wam wykonywania swoich praw.                                                                                                                                                                        3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy elektronicznie.                                                                                           4. Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków niezbędnych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażona przez Was zgoda.                                                                                                             5. Wasze dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim (obsługa księgowa, kadrowa, płacowa, itp.)                            6. Wasze dane nie mogą być przekazywane poza UE.                                                                                                                      7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych TEO do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania.                                                                                                                                  8. Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                                                                                                                                                   9. Macie prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                    10. Podanie Waszych danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zgłoszenia na kurs tutorski.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy