แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าชมเว็บไซต์ >> http://www.li.mahidol.ac.th/webportal
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ *
2. หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
3. สถานภาพ *
4. ท่านเคยเข้าใช้บริการเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ *
5. ช่องทางที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
6. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านช่องทางการเข้าใช้ : เว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น PC, Tablet, Laptop, มือถือ เป็นต้น
ด้านระบบการจัดการเว็บไซต์ : รูปแบบการจัดกลุ่มข้อมูลการนำเสนอ รูปแบบการสืบค้น มีความเหมาะสมและใช้งานได้สะดวก
ด้านเนื้อหา : เนื้อหาที่เผยแพร่มีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
Your answer
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms