FORMULARZ KARTY ZGŁOSZENIA
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”
Zebranie - szkolenie Sekcji Badan Materiałowych Klubu POLLAB
18-20 czerwca 2020
Lubniewice, Frankfurt nad Odrą
Imię *
Nazwisko *
Nr PESEL *
Zameldowanie w hotelu i ubezpieczenie uczestnika wyjazdu do Niemiec
Nr dowodu osobistego lub paszportu *
Zameldowanie w hotelu i ubezpieczenie uczestnika wyjazdu do Niemiec
Adres e-mail uczestnika *
Nazwa organizacji (do faktury) *
Numer członkowski Klubu POLLAB *
Pełny adres organizacji (do faktury) *
E-mail organizacji *
NIP *
Data rezerwacji hotelu
Przyjazd
Data rezerwacji hotelu
Wyjazd
Ograniczenia związane z dietą
Forma uczestnictwa *
Required
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu na konferencję jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konferencji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
Zostałem poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konferencji. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili. *
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach z Międzynarodowej Konferencji pt. „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, w relacjach medialnych, podsumowaniu oraz innych materiałach konferencyjnych w tym w czasopismach naukowo – technicznych, których wydawcą jest SIMP, w tym: Wiadomości SIMP; Mechanik; Przegląd Spawalnictwa, Badania Nieniszczące i Diagnostyka, w serwisach internetowych, w mediach społecznościowych SIMP, w tym: Facebook, Linkedin, oraz na stronach internetowych: simp.pl; gorzow.simp.pl; staleo.pl w celu promowania wydarzenia: Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SIMP na podane adresy e-mail informacji handlowej dotyczącej świadczonych przez SIMP usług, a w szczególności organizowanych konferencji, szkoleń i innych wydarzeniach w rozumieniu ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na używanie przez SIMP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
Opłata za konferencję wynosi: 1 240 zł + 23% VAT od osoby – Dla Członków Klubu POLLAB z opłaconą składką członkowską (max do 2 osób z jednej firmy); 1 400 zł + 23%VAT od osoby – Dla pozostałych uczestników oraz dla każdego z członków Klubu POLLAB powyżej 2 uczestników z jednej firmy. Opłata obejmuje: udział w sesjach plenarnych, posterowej i warsztatowych, imprezach towarzyszących, wyjazd do Niemiec, serwis konferencyjny (catering), materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa. Opłatę za udział w Konferencji prosimy wpłacić na konto: Alior Bank Oddział w Gorzowie Wielkopolskim PL 95 2490 0005 0000 4530 2670 4121 z dopiskiem: XI Konferencja. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji kart zgłoszenia i faktur pro forma jest każdorazowo podany na dokumencie. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy