แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ      สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานะของผู้ใช้บริการ *
ท่านขอรับบริการโดยช่องทางใด *
ความพึงพอใจกี่ยวกับการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
1.บริการเต็มกำลังด้วยความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ กิริยาวาจาที่สุภาพ
2.บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
3.บริการให้คำปรึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4.บริการด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
5.มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำชัดเจน และช่วยแก้ปัญหาได้
6.มีความชื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy