Sopar oliveres mil·lenàries / Cena olivos milenarios

Preu / precio: 48€/P. Nens/ niños: 28€/ P Per validar la inscripció, enviar el rebut de pagament a infogubi@gubianal.com o gubianacaro@gmail.com. Per més informació poden telefonar al 637085052 o escriure'ns al correu electrònic / Para validar la inscripción, enviar el recibo de pago a infogubi@gubiana.com o a gubianacaro@gmail.com. Para más información pueden llamar al 637085052 o escrivirnos al correo electrónico.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pagament per transferència bancària/ por transferencia bancaria/ Bank Transfer Payment

  L'ingrés de l'import de l'activitat s'ha d'efectuar al número de compte: 2100 - 0219 - 10 - 0200178969, especificant el nom de l'activitat i el nom de l'ususari. El justificant de pagament s'ha d'enviar per correu electrònic a infogubi@gubiana.com, o a l'adreça postal C/ Pare Rodés nº 7 de Roquetes (43520). __________________________________________________________ El ingreso del importe de la actividad se ha de efectuar al número de cuenta: 2100 - 0219 - 10 - 0200178969, especificando el nombre de la actividad y del usuario. El justificante de pago se tiene que enviar por correo electrónico a infogubi@gubiana.com, o a la dirección postal C/ Pare Rodés nº7 de Roquetes (43520). __________________________________________________________ You can pay to the account number: 2100 - 0219 - 10-0200178969, specifying the name of the activity and your name. Proof of payment must be sent by email to infogubi@gubiana.com, or postal address C / Pare Rodes, ​​7 of Roquetas (43520).