مسابقات قهرمانی و انتخابی بولدر جوانان و نوجوانان استان تهران - دختران1398(تنها افرادی مجاز به ثبت نام و شرکت در این مسابقات هستند که عضو تیم استان های دیگر نبوده و در استان تهران ساکن باشند- مطابق آیین نامه هیئت) **لیست اسامی افراد مجاز شرکت در مسابقه بعد از پایان مهلت ثبت نام اعلام میگرددمهلت ثبت نام تمام شد