ЕДУинклузија - Прашалник за родители
Во рамки на проектот „ЕДУинклузија - Иновираме за секое дете“, тимот на СмартАп спроведува истражување за потребите на децата кои имаат потешкотии со комуникациските вештини кои се вклучени во формалното образование.

🖍️ Вие, родителите ја играте најважната улога во растот и развојот на своите деца. 

Целта на овој прашалник е да ги воочиме вашите размислувања за комуникациските вештини на вашите деца и нивната социјализација во средината во која растат и живеат. Вашите одговорите ќе ни помогнат да ја разбереме важноста на развојот на комуникациските вештини кај децата како подобрување и олеснување на истите.

🖊️Овој прашалник е доброволен и анонимен, а за неговото одговарање нема да ви бидат потребни повеќе од 15 минути.

Однапред Ви благодариме.

Në kuadër të projektit “EDUinkluzion – Inovojmë për çdo fëmijë”,  ekipi i SmartAp zbaton hulumtim për nevojat e fëmijëve që kanë vështirësi me aftësitë e komunikimit të cilët janë të përfshirë në arsimin formal.

🖍️Ju, prindërit e luani rolin më të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve tuaj

Qëllimi i këtij pyetësori është të zbuloj mendimin tuaj për aftësitë komunikuese të fëmijëve tuaj dhe socializimin e tyre në mjedisin në të cilin rriten dhe jetojnë. Përgjigjet tuaja do të na ndihmojn t'a kuptojmë rëndësinë e zhvillimit të aftësive të komunikimit te fëmijët, si dhe përmirësimin dhe lehtësimin e tyre.

🖍️Ky pyetësorë është vullnetar dhe anonim, nuk do t’ju duhen më shumë se 15 minuta për t’iu përgjigjur.

Ju falënderojmë paraprakisht.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Возраст//Mosha 
*
Пол //Gjinia 
*
Образование // Аrsimimi 
*
Колку деца имате (колку деца брои вашето семејство)? // Sa fëmijë keni (sa fëmijë numëron familja juaj)?
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy