Ankieta dotycząca platformy doradczej
Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich (wsi i małych miejscowości), zarówno do tych prowadzących gospodarstwo rolne czy działalność gospodarczą, jak też do osób pracujących poza rolnictwem, poszukujących pomysłu na własną działalność lub przyglądających się pomysłom innych. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy tworzeniu platformy doradczej i informacyjnej adresowanej do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Projekt takiej platformy przygotowuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Państwa opinie posłużą przygotowaniu przystępnego, profesjonalnego źródła informacji o możliwościach rozwoju istniejących oraz planowanych firm i produktów.
1. Proszę ocenić. Czy dostęp do doradztwa/wsparcia dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców obszarów wiejskich jest... *
2. Proszę uzasadnić swoją wypowiedź *
3. Co Państwa zdaniem jest istotne w rozwoju działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
4. Jakie inne czynniki są istotne w rozwoju działalności gospodarczej lub gospodarstwa?
5. Gdzie poszukują lub poszukiwaliby Państwo wiedzy i wsparcia dotyczącego zakładania firmy lub rozwoju prowadzonej działalności? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
6. Co według Państwa decyduje o wyborze źródła informacji dotyczących zakładania firmy lub rozwoju prowadzonej działalności? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
7. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) są to podmioty świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców. Rolę tę mogą pełnić instytucje sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego lub o mieszanym kapitale (np. publiczno-prywatne). Czy zetknęli się Państwo z takimi podmiotami? *
8. Czy korzystali Państwo z usług IOB? *
9. W jakim zakresie korzystali Państwo z usług IOB?
10. Proszę wymienić znane Państwu IOB
11. Jaki rodzaj wsparcia/doradztwa byłby dla Państwa przydatny? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
12. Jaki inny rodzaj wsparcia/doradztwa byłby dla Państwa przydatny?
13. Jaki zakres doradztwa byłby dla Państwa najbardziej przydatny? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
14. Jaki inny zakres doradztwa byłby dla Państwa najbardziej przydatny?
15. Czy bylibyście Państwo w stanie zapłacić za doradztwo? *
16. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź na pytanie 15
17. Czy korzystalibyście Państwo z platformy internetowej informującej o rodzajach, sposobach i formach wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej, prowadzonej i rekomendowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? *
18. W jakim celu korzystalibyście Państwo z platformy? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
19. W jakim innym celu?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy