ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5 ได้เลื่อนหลักสูตรออกไปก่อน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy