ПРАШАЛНИК за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Управата за јавни приходи

Со цел за подобрување на квалитетот на нашето работење, Ве молиме да го дадете вашиот придонес со одговор на следните прашања и оценка на степенот на Вашето задоволство од нашите услуги:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question