Wybory delegata doktorantów do Rady Instytutu Filozofii UKSW

W związku z brakiem zgłoszeń w wyznaczonym terminie, Wydziałowa Rada Doktorantów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przedłuża nabór na stanowisko delegata doktorantów do Rady Instytutu Filozofii. Kadencja trwa jeden rok i przypadnie na rok akademicki 2015/2016.

Posiedzenia Rady Instytutu Filozofii odbywają się raz w miesiącu, w czwartek, przed posiedzeniem Rady Wydziału. Na posiedzeniach omawiane są bieżące sprawy dotyczące instytutu, m.in. podejmowane są decyzje o otwarciu przewodu doktorskiego. Delegat reprezentuje w radzie ogół doktorantów swojego instytutu.

Pełnienie funkcji delegata do rady instytutu jest punktowane przy ubieganiu się o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o stypendium doktoranckie.

Zgłoszenia przesłane przez poniższy formularz będą przyjmowane do 20.11.2015.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question