โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนการสมัครอบรม หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (e-learning) วันที่ 9 มี.ค. 2564 ห้อง Zoom 1
ปิดการรับสมัคร อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต วันที่ 9 มี.ค. 2564 ห้อง Zoom 1 แล้ว เนื่องจากผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง:
Line : @thaifa หรือ Email : info@thaifa.org
This form was created inside of THAI ASSOCIATION OF INSURANCE AND FINANCIAL ADVISORS. Report Abuse