Kurs instruktorski Nose Work z elementami detekcji użytkowej, edycja 3 - Kraków 2020
Nose Work może trenować każdy człowiek i każdy pies, bez względu na wiek, kondycję, gabaryty, rasę, a nawet ograniczenia fizyczne. To dziedzina dosłownie dla wszystkich.

Dodatkowo nie wymaga ona dużych nakładów finansowych czy terenów treningowych. Nose Work można ćwiczyć codziennie i praktycznie w każdych warunkach, a dodatkowo nie wymaga on przygotowania z zakresu posłuszeństwa.

Zalety, jakie niesie za sobą Nose Work, to m.in.:

 wysiłek psychiczny dla psa zgodny z jego naturą – praca nosem wykorzystuje duże pokłady energii u psa

 budowanie pewności siebie u psów nieśmiałych i lękliwych

 przekierunkowanie energii psów hiperaktywnych na wyciszającą pracę nosem

 nauka skupienia u psa

 nauka komunikacji z psem i czytania jego mowy ciała

 budowa więzi między przewodnikiem i psem

 aktywizacja właścicieli i motywowanie ich do aktywnego spędzania czasy i pracy ze swoimi psami

 doskonały sposób na pracę z psami agresywnymi i reaktywnymi – Nose Work trenuje się indywidualnie

Nose Work – sport, praca i rekreacja
Trenowanie Nose Work daje nam możliwość zmierzenia się z innymi podczas zawodów, konkursów i egzaminów krajowych i międzynarodowych. Jednak nie jest to dyscyplina wyłącznie dla przewodników z zacięciem sportowym. Nose Work niesie szereg korzyści również przy wykorzystaniu go w sposób rekreacyjny w życiu codziennym czy w pracy z psami problematycznymi (lękliwymi, agresywnymi), czy też w pracy z psami schroniskowymi.

O kursie
Zajęcia będą obejmowały naukę szkolenia psów w poszukiwaniu zapachów eukaliptusa, liścia laurowego i lawendy wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez zewnętrznego egzaminatora z Danii lub innego kraju bazującego na tych samych standardach.

W trakcie kursu prowadzone będę zajęcia z gościnnymi instruktorami nose work, poruszone zostaną również aspekty profesjonalnej, użytkowej detekcji oraz teorii zapachu.

Kurs poprowadzi Jagna Gill - certyfikowany instruktors nose work [certyfikacja przed komisją Svenska Nose Work Klubben], certyfikowany przewodnik i instruktor użytkowej detekcji zapachowej [certyfikacja Scandinavian Working Dog Institute], instruktor dogoterapii, przewodnik dwóch psów ratowniczych, dwóch psów do zdalnej detekcji zapachowej, psa dualnego (obrona/detekcja) oraz psa dogoterapeuty, współzałożyciel projektu THOR Working Dogs i prezes Fundacji IRMA - Psy w Służbie Człowieka. Specjalizuje się w detekcji zapachowej psów służbowych.

Cel kursu: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy dla właścicieli psów z zakresu sportowego Nose Work wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska.

Uwaga! Ukończenie kursu wg regulaminów Nose Work Club Polska nie wyklucza późniejszego uprawiania nose work wg innych regulaminów czy na innych zapachach. Uczymy systemu detekcji zapachu, późniejsze wdrukowanie innych zapachów nie będzie stanowić problemu.

Uczestnicy kursu instruktorskiego mogą uczestniczyć w zajęciach bez psa, jednak muszą mieć możliwość szkolenia pomiędzy zjazdami jednego psa (przez siebie samych) oraz 2 zespołów przewodnik + pies.

Plan szkolenia:

20-22.marca 2020 r. (3 dni)
18-19.kwietnia 2020 r.
9-10. maja 2020 r.
29-31. maja.2020 r.

Dla chętnych może zostać zorganizowany dodatkowy dzień zajęć (17. kwietnia lub 8. maja) z zakresu biernego oznaczania zapachu

10 pełnych dni z podziałem na 4 zjazdy treningowe (3 + 2 + 2 + 3), z dużą ilością zajęć teoretycznych i praktycznych dla kursantów oraz lekturą materiałów w ramach pracy domowej między kolejnymi spotkaniami. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez zewnętrznego egzaminatora. W trakcie kursu przewidziane są zajęcia z gościnnymi instruktorami. Dodatkowo w ramach kursu poruszone zostaną aspekty profesjonalnej, użytkowej detekcji zapachowej oraz teorii zapachu.
Uczestnicy pomiędzy zjazdami mają za zadanie wykonywać prace domowe i dzielić się postępami na dedykowanej temu platformie.

Część 1: Szkolenie własnego psa w Nose Work, różne modele pracy oraz sposoby skłonienia psa do pracy węchowej, wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach zamkniętych, wyszukiwanie zapachów w pojemnikach, udział w zajęciach praktycznych z własnym psem, nagradzanie psa, połączenie teorii z praktyką.

Część 2: Szkolenie instruktorów w zakresie nauczania psów pracy w Nose Work, omówienie ekwipunku kursanta, przygotowywanie próbek zapachowych, protokoły – ich prowadzenie i wypełnianie, przeszukiwanie, oznaczanie odnalezionego zapachu, wyszukiwanie zapachów w pojazdach, na zewnątrz budynków, zróżnicowanie wysokości umieszczonych próbek zapachowych, dodatkowe skrytki zapachowe, skrytki kombinowane, przeprowadzanie prób zapachowych, zmysł węchu, środowisko, ćwiczenia w zachowaniu równowagi, zasady zawodów, połączenie teorii z praktyką.

Część 3: Powtórzenie materiału z części pierwszej i drugiej kursu, ćwiczenia praktyczne, przygotowanie do egzaminu i certyfikacji.

Część 4: Egzamin i certyfikacja – test praktyczny: pedagogika, plany ćwiczeń, prowadzenie części szkolenia dla 2 różnych grup kursantów – grupy dla początkujących i zaawansowanych. Próba zapachowa z własnym psem oraz konkurs – zawody Nose Work w 4 różnych kategoriach: wyszukiwanie zapachu w pomieszczeniach, na zewnątrz, w pojemnikach i w pojazdach. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Kursanci otrzymają dyplom Instruktora Nose Work oraz zaświadczenieo ukończeniu kursu INSTRUKTORA NOSE WORK zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Praca domowa:

Między częścią 1. a 2. kursant ma za zadanie szkolenie swojego psa oraz dwóch zespołów przewodnik + pies.

Między częścią 2. a 3. kursant ma za zadanie zapoznać się z regulaminem Nose Work i z omówionym podczas zajęć materiałem oraz trenować ze swoim psem do próby zapachowej i zawodów klasy I, które odbędą się na ostatnim zjeździe.

Zakres szkolenia:
Podczas kursu omówione zostaną również: historia Nose Work, przepisy dotyczące wykorzystywanych zapachów oraz zawodów i egzaminów, protokoły próbek zapachowych i ich wyników, protokoły sędziowskie, imprinting – wdrukowywanie zapachu (wady i zalety poszczególnych metod nauczania), skojarzenia, zanieczyszczenia, układanie zapachów, źródła zapachów, koncentracja w pracy węchowej, rozproszenia, strategie węszenia, lokalizacja zapachu (różne wysokości), sygnalizowanie odnalezienia zapachu, nagradzanie, język ciała psa i komunikacja z psem, praca na smyczy i bez smyczy, język ciała człowieka, psy reaktywne a Nose Work, nauka klasyczna i warunkowa, motywacja a nauka, wzmocnienia, przygotowanie zapachów, pedagogika podstawowa, protokoły treningowe i inne.

Zakres egzaminu i certyfikacji:
Certyfikacja będzie się składała z części teoretycznej (pisemnej) i praktycznej. Podczas egzaminu praktycznego weryfikowane będą umiejętności prawidłowego i przystępnego przekazywania wiedzy osobom początkującym z zachowaniem merytorycznej poprawności. Sprawdzana będzie również umiejętność wychwytywania błędów i rozwiązywania występujących problemów w szkoleniu.

W kursie wykorzystane zostaną materiały wideo, foto oraz prezentacje multimedialne. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z własnymi psami. Nose Work jest kynologiczną dyscypliną sportową opierającą się na pracy węchowej psa. Polega ona przede wszystkim na wykrywaniu zapachów i mogą ją trenować wszystkie psy – bez względu na rasę, wiek, doświadczenie czy cechy charakteru. Od profesjonalnej detekcji zapachów Nose Work różni się przede wszystkim tym, że może go trenować każdy człowiek i każdy psiak

Cena: 2500 PLN

Email address *
Regulamin
I Postanowienia ogólne

• Data i miejsce: Poznań lub okolice (dokładne miejsce zostanie podane do 08.03.2020)

20-22.marca 2020 r. (3 dni)
18-19.kwietnia 2020 r.
9-10. maja 2020 r.
29-31. maja.2020 r.

• Cena za uczestnictwo: 2500 PLN

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata zadatku [po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę zgłoszonych] w wysokości 500 PLN ceny na konto Organizatora. Numer konta do wpłaty zaliczki zostanie przesłany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i wpisanie na listę uczestników.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zajęć praktycznych lub/i teoretycznych.
• Wydarzenie może zostać odwołane, jeśli do dn. 08.03.2020 r. nie uzbiera się minimalna liczba chętnych.
• Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania. Organizator zapewnia serwis kawowy.
• Podczas zajęć wszystkie psy muszą znajdować się pod kontrolą przewodnika. Nie akceptuje się kolczatek, łańcuszków zaciskowych i innych awersyjnych przyborów treningowych. Należy sprzątać po swoim psie na sali oraz na terenach przyległych i parkingu.
• Właściciel jest zobowiązany zapewnić swojemu psu spokojne miejsce odpoczynku pomiędzy ćwiczeniami - np. w klatce kennelowej na sali lub w samochodzie. W przypadku braku takiego miejsca właściciel może zostać poproszony o poczekanie z psem poza salą lub miejscem ćwiczeń.
• Organizator zapewnia dostęp do świeżej wody oraz woreczki na odchody.
• Wystawiamy Faktury VAT.
• Psy biorące udział w zajęciach muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przed rozpoczęciem zajęć należy przedłożyć organizatorowi aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz umożliwić identyfikację chipu lub tatuażu psa.
• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników warsztatów.
• Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w niniejszej ofercie oraz regulaminie, jak również materiałów edukacyjnych dostarczonych przez Organizatora do użytku własnego uczestników.
• W trakcie warsztatów zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści warsztatów przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w tym nagrywanie video, chyba że Prowadzący zajęcia wyrażą na to zgodę.


II Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych w siedzibie Organizatora.

III POLITYKA ZWROTÓW I ANULACJI
Uczestnicy otrzymują od organizatora, tj. Fundacji IRMA - Psy w Służbie Człowieka, zwanej dalej FIPSC, potwierdzenie rejestracji na wydarzenie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzeniu dostępności miejsca. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji oraz wpłacie wymaganej zaliczki w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnik jest oficjalnie zapisany na wydarzenie. Anulacje rejestracji otrzymane na minimum 3 miesiące przed pierwszym dniem seminarium, konferencji, warsztatów czy innego wydarzenia będą honorowane i wszelkie opłaty, jeżeli takowe zostały dokonane, zrefundowane, lecz pomniejszone o opłaty manipulacyjne. Na zwrot pieniędzy Organizator ma 21 dni. Anulacje dokonane do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia będą zrefundowane w 50% . Na zwrot pieniędzy Organizator ma 21 dni. Anulacje dokonane na mniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem wydarzenia nie będą refundowane (nawet jeżeli faktura jeszcze nie została wysłana i jeśli płatność nadal jest oczekująca). W uczciwości do wszystkich uczestników, osoby z potwierdzoną rezerwacją, które nie wezmą udziału w zaplanowanych warsztatach, konferencji, seminarium czy innym wydarzeniu, są zobowiązane do uiszczenia całości opłaty, chyba że organizator FIPSC ustalił inaczej z danym uczestnikiem przed rozpoczęciem wydarzenia. FIPSC jest organizacją zarejestrowaną w Polsce i podlegającą polskiemu prawu. Poprzez akceptację regulaminu przy rejestracji na wydarzenie, jak również polityki zwrotów i anulacji, uczestnik zgadza się i jest zobowiązany do przestrzegania w/w warunków bez względu na kraj zamieszkania. Wszystkie płatności muszą być dokonane przed rozpoczęciem wydarzenia, a w przypadku braku możliwości wcześniejszego przelewu należności, wyłącznie opłata gotówką przed rozpoczęciem danego wydarzenia pozwoli na wzięcie w nim udziału, pod warunkiem, że Organizatot FIPSC wyraził na to zgodę.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
Jagna Gill, jagna.gill@fundacjairma.pl, tel.: +48 510 291 465 lub +48 726 424 854.
Zgadzam się z postanowieniami *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja IRMA. Report Abuse