Ankieta dla Seniorów 60+ mieszkających na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
Niniejsza ankieta jest anonimowa i skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia. Badanie ankietowe ma na celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które posłużą do opracowania głównych założeń do projektu wieloletniej polityki senioralnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
Odpowiedzi zbierane będą do 30 września 2019 roku.
Płeć *
Wiek (w latach) *
Wykształcenie *
Miejsce zamieszkania *
Jeśli wieś, to proszę podać nazwę
Your answer
Z kim Pan/Pani mieszka? *
Aktywność zawodowa. Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w swoim domu i środowisku? *
Co mogłoby zwiększyć u Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź *
Required
Czy korzysta Pan/Pani z telefonu komórkowego? *
Czy potrafi Pan/Pani obsługiwać komputer? *
Czy jest Pan/Pani członkiem jakiejś organizacji np. stowarzyszenia, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Rady Seniorów, związku, klubu, koła itp. *
Jeśli tak, to proszę wymienić
Your answer
Czy podejmuje Pan/Pani działania na rzecz inicjatywy lokalnej lub budżetu partycypacyjnego? *
Czy któryś z wymienionych czynników stanowi przeszkodę w podjęciu przez Pana/Panią działalności społecznej? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
Jakich usług skierowanych do osób starszych brakuje na terenie gminy. Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
Z jakich usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych najchętniej Pan/Pani korzysta? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
W jakich formach aktywności fizycznej Pan/Pani uczestniczy? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
Czy uważa się Pan/Pani dobrze poinformowany/na o wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy? *
Skąd pozyskuje Pan/Pani informacje o wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych? Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
Jakie działania należałoby podjąć bądź usprawnić, aby osobom w wieku senioralnym mieszkającym w Gminie Konstancin –Jeziorna żyło się lepiej? *
Your answer
Jak ocenia Pan/Pani? Proszę wskazać jedną odpowiedź przy każdym zagadnieniu. *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trudno powiedzieć
Źle
Bardzo źle
Dostęp do opieki medycznej
Dostęp do uzyskania pomocy społecznej
Dostęp do edukacji
Dostęp do instytucji publicznych
Dostęp do instytucji kulturalnych i sportowych
Pomoc ze strony Policji
Pomoc ze strony Straży Pożarnej
Pomoc ze strony Straży Miejskiej
Pomoc ze strony Pogotowia Ratunkowego
Swój stan zdrowia
Swoją sytuację mieszkaniową
Program Karta Seniora
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service