Đăng ký tham dự Tuần lễ Môi trường Xây dựng Quốc tế (IBEW) 2022 của đoàn đại biểu Việt Nam
Hiện tại hệ thống đăng ký tham dự Tuần lễ Môi trường Xây dựng Quốc tế (IBEW) 2022 dành cho đại biểu Việt Nam đã đóng do hết thời hạn đăng ký.

Để được hỗ trợ về thông tin chương trình, vui lòng liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách:
• ThS. KTS Nguyễn Ánh Dương - Trưởng Ban Truyền Thông
• SĐT: 0916 555 198 – Email: duong@tckt.vn
This form was created inside of Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Report Abuse