ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน สถาบันโรคผิวหนัง

ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน สถาบันโรคผิวหนัง

ช่องทางการร้องเรียน

1.1 ช่องทางภายในสถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 9 ช่องทางดังนี้

                1.1.1 เว็บไซต์สถาบันโรคผิวหนัง www.iod.go.th 

                1.1.2 e - mail คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน suggestions.iod@gmail.com

                1.1.3 โทรศัพท์ 09 5207 2801 ถึงคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

                1.1.4 โทรสาร 0 2644 9333 

                1.1.5 จดหมายถึงผู้อำนวยการ ที่อยู่ สถาบันโรคผิวหนัง 456 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

                1.1.6 QR Code รับเรื่องร้องเรียน หรือลิงก์ https://forms.gle/2CXeho3qEqZrJCJq9

1.1.7 ร้องเรียนด้วยตนเองต่อคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ณ  อาคารสถาบันโรคผิวหนัง

1.1.8 แบบสำรวจความพึงพอใจ

1.1.9 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุด ชั้น 21 เปิดทำการในวันและเวลาราชการ  เวลา 08.30 – 16.30น. ปิดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

1.2 ช่องทางจากองค์การภายนอก

                1.2.1  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์

                1.2.2  ผู้บริหารระดับกรมขึ้นไป

                1.2.3  GCC 1111 ทาง Website

                1.2.4  ตู้ปณ 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302

เมื่อได้รับเรื่องจะพิจารณาระดับความรุนแรง กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่รุนแรง ให้พิจารณาว่าเอกสาร ร้องเรียน/เสนอแนะ/ใบแสดงความคิดเห็น/จดหมาย/Website ระบุหน่วยงานหรือชื่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ หากมีการระบุชื่อเจ้าหน้าที่ ให้เลขานุการตรวจสอบข้อมูลเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น และดำเนินการทำจดหมายจากผู้อำนวยการถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผ่านหัวหน้างาน หรือ กรณีร้องเรียนแพทย์ให้ทำจดหมายถึงแพทย์โดยตรง โดยปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อเรื่อง *
สถานที่เกิดเหตุ *
รายละเอียดข้อร้องเรียน/คำแนะนำ *
วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเหตุ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy