ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน สถาบันโรคผิวหนัง
ช่องทางการร้องเรียน
1.1 ช่องทางภายในสถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 9 ช่องทางดังนี้
1.1.1 เว็บไซต์สถาบันโรคผิวหนัง www.iod.go.th 
1.1.2 e - mail คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน suggestions@inderm.go.th 
1.1.3 โทรศัพท์ 09 5207 2810 ถึงคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
1.1.4 โทรสาร 0 2644 9333  
1.1.5 จดหมายถึงผู้อำนวยการ ที่อยู่ สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
1.1.6 ตู้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 ตู้ ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดังนี้
(1) ชั้น ๑๐  บริเวณจุดลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย
(2) ชั้น ๑๐  บริเวณกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
(3) ชั้น ๑๖  บริเวณจุดลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย
(4) ชั้น ๒๒  บริเวณกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
1.1.7 ร้องเรียนด้วยตนเองต่อคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ชั้น 10 หรือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ชั้น ๒๐ ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
1.1.8 แบบสำรวจความพึงพอใจ  
1.1.9 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุด ชั้น 16A เปิดทำการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

1.2 ช่องทางจากองค์การภายนอก
1.2.1  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์
1.2.2  ผู้บริหารระดับกรมขึ้นไป
1.2.3  GCC 1111 ทาง Website
1.2.4  ตู้ปณ 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
เมื่อได้รับเรื่องจะพิจารณาระดับความรุนแรง กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่รุนแรง ให้พิจารณาว่าเอกสาร ร้องเรียน/เสนอแนะ/ใบแสดงความคิดเห็น/จดหมาย/Website ระบุหน่วยงานหรือชื่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ หากมีการระบุชื่อเจ้าหน้าที่ ให้เลขานุการตรวจสอบข้อมูลเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น และดำเนินการทำจดหมายจากผู้อำนวยการถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผ่านหัวหน้างาน หรือ กรณีร้องเรียนแพทย์ให้ทำจดหมายถึงแพทย์โดยตรง โดยปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อเรื่อง *
สถานที่เกิดเหตุ *
รายละเอียดข้อร้องเรียน/คำแนะนำ *
วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเหตุ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy