แบบแสดงความคิดเห็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการสถิติเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านต่างๆ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาฯ
การศึกษา *
ท่านเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางบ่อยแค่ไหน? *
ข้อมูล สารสนเทศ และสถิติที่เรานำเสนอมีประโยชน์ต่อท่านมากน้องเพียงใด? *
เพศ *
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลมีความเข้าใจได้ง่าย มากน้อยเพียงใด? *
อายุ *
ในภาพรวมของการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และสถิติต่าง ๆ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้นำมาเสนอแล้วนั้น ท่านต้องการให้มีการเพิ่มการนำเสนอข้อมูลในด้านใด ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy