สำรวจความพึงพอใจ การให้บริการเว็บท่าคมนาคม ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจง : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคมต่อไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพในปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy