Sběr projektových záměrů - MAS Podbrněnsko

Vážení spoluobčané,

v současné době se připravujeme na nové dotační období, které v průběhu tohoto roku započne. Abychom zbytečně neztráceli čas, rádi bychom požádali ty z vás, kteří do budoucna uvažují o využití dotací na svou činnost, o zpracování projektových záměrů.

Zpracování Vašeho projektového záměru je důležité pro reálné dokončení Integrované strategie MAS Podbrněnsko (SCLLD). Tato integrovaná strategie (Strategie komunitně vedeného územního rozvoje) bude v novém programovacím období Evropské unie základním koncepčním podkladem pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Prostřednictvím MAS Podbrněnsko je tato možnost otevřená všem obcím, podnikatelům, živnostníkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům, které realizují svoji činnost na území MAS Podbrněnsko.

Podpořte svou šanci získat evropské prostředky pro svůj projekt a věnujte pár minut vyplnění tohoto projektového záměru.

Děkujeme.

Tým MAS Podbrněnsko
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question