ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สคท. 2018 – 2022
ประชุมใหญ่สามัญ สคท.
วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2018
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Email address *
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.ชำระค่าลงทะเบียน
3.แนบไฟล์รูปภาพใบเสร็จค่าลงทะเบียน
4.ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดส่ง
เพศ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง) *
ตำแหน่ง *
เข้าร่วมประชุมในนามของ *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดตาม)
ชื่อองค์การ/องค์กรคริสตจักร/สถาบัน *
ที่อยู่สำหรับรับเอกสาร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมลล์ *
อัตราค่าลงทะเบียน *
กรณีที่ไม่สามารถอยู่ร่วมตลอดการประชุม
กรุณาระบุวันที่สามารถอยู่ร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดที่พัก
โปรดระบุวันที่ต้องการพัก
มีความประสงค์ขอจองพื้นที่( ไม่รวมอาหารและที่พัก )
มีความประสงค์ขอจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า
ประเภทของสินค้า
แนบไฟล์รูปภาพใบเสร็จค่าลงทะเบียน
วิธีชำระค่าลงทะเบียน
1.บัญชีธนาคารธนชาต ชื่อ“สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” เลขที่ 497-2-38727-3 สาขา หัวหมาก หรือ
2.ธนาณัติ สั่งจ่ายในนามของ “มูลนิธิสหกิจคริสเตียน” ณ ไปรณีย์หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243
***โปรดเก็บหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาในงานประชุมใหญ่สามัญ สคท.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service