ბიბლიოთეკათშორისი შეკვეთის ფორმა

შეკვეთიდან 4 დღის ვადაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას წიგნის ხელმისაწვდომობის შესახებ.

ბიბლიოთეკათშორისი სერვისის ფარგლებში ერთდროულად შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 წიგნის შეკვეთა.

  მკითხველის შესახებ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ინფორმაცია წიგნის შესახებ

  გთხოვთ, წიგნის ავტორი და სათაური ჩაწეროთ იმ ენაზე, რომელზეც გსურთ მისი წაკითხვა. ქართულენოვანი ლიტერატურის ელ. შეკვეთისას კი, გამოიყენოთ ქართული უნიკოდი - Sylfaen.
  This is a required question
  This is a required question