แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านระบบสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
แบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy