ใบสมัครโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ รอบเพิ่มเติมจนถึง 30 ต.ค. 62 ***การสมัครรอบเพิ่มเติม ยื่นใบสมัครได้ที่จุดรับสมัคร สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดยโสธร และงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยโสธร 2 แห่งนี้เท่านั้น รับ BIB ที่หน้างาน สำหรับเสื้อและเหรียญให้มาติดต่อรับภายหลัง ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ที่โรงพยาบาลยโสธร
The form ใบสมัครโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ รอบเพิ่มเติมจนถึง 30 ต.ค. 62 ***การสมัครรอบเพิ่มเติม ยื่นใบสมัครได้ที่จุดรับสมัคร สำนักงานสาธารณสสุขจังหวัดยโสธร และงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยโสธร 2 แห่งนี้เท่านั้น รับ BIB ที่หน้างาน สำหรับเสื้อและเหรียญให้มาติดต่อรับภายหลัง ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ที่โรงพยาบาลยโสธร is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse