فرم ارزیابی مددکاری
گزارش بررسی و بازدید از شرایط فرد واجد بورسیه
نام مددکار:
Your answer
وضعیت پرونده
کد پذیرش مددجو
Your answer
1- منزل مسکونی دانش آموز/دانشجو تا چه حد از بهداشت و نظم کافی برخوردار است؟
2-منزل مسکونی دانش آموز/دانشجو تا چه حد از ایمنی کافی برخوردار است؟
3-دانش آموز/دانشجو از کدامیک از امکانات زیر را در منزل دراا میباشد.
4-روابط میان اعضای در هنگام بازدید چگونه بود؟
5-توضیح محل، موقعیت، ساخت،متراژ، قدمت و اطاق های محل زندگی :
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service