แบบทดสอบหน่วยที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ชื่อ - นามสกุล *
0 points
Your answer
สารที่ใช้ในการทดสอบโปรตีนในพืชคือสารใดและให้ผลการทดสอบเป็นอย่างไร *
1 point
พืชในข้อใดที่มีการสะสมสารอินทรีย์จำพวกลิพิดไว้ที่เมล็ด *
1 point
ไบยูเร็ต เกิดจากสารละลายใด *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารอินทรีย์ *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต้อการเจริญเติบโตของพืช *
1 point
ปัจจัยภายนอกที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง *
1 point
เราไม่ควรนำต้นไม้ไปตั้งไว้ในห้องนอน ตอนกลางคืน เพราะอะไร *
1 point
ข้อใดเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากทั้งหมด *
1 point
ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชในข้อใดที่พืชขาดไม่ได้ *
1 point
ถ้าพืชมีลักษณะใบเหลืองทั้งใบทุกใบ โดยแสดงอาการที่ใบล่างก่อน ต้นขนาดเล็กกว่าปกติ แสดงว่าขาดธาตุใด *
1 point
การโค้งเข้าหาแสงของพืชเกิดจาก *
1 point
ลักษณะอาการของพืชต่อไปนี้มีข้อใดบ้างที่ไม่ได้ควบคุมโดยฮอร์โมนเอทิลีน *
1 point
ในการปลูกองุ่นของประเทศไทย มีการใช้ฮอร์โมนอะไรเพื่อช่วยทำให้ช่อองุ่นโปร่งขึ้น และลดการเบียดของผลทำให้ผลองุ่นโตมีคุณภาพดีขึ้น *
1 point
ต้นไม้แคระมักเกิดจากการขาดแคลนสารใด *
1 point
เมล็ดข้าวโพดบางชนิดงอกได้ทั้งๆ ที่เมล็ดยังอยู่บนต้น เมล็ดเหล่านี้น่าจะมีฮอร์โมนพืชชนิดใดในระดับต่ำกว่าปกติ *
1 point
นายสมบูรณ์พ่อค้าคนกลางรับซื้อกล้วยหอมจากชาวสวนต้องการให้กล้วยหอมสุกพร้อมกันนายสมบูรณ์ควรใช้สารชนิดใด *
1 point
การที่ใบของพืชตระกูลถั่วหุบตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกเพราะเหตุใด *
1 point
การบานของดอกไม้เกิดได้จากสาเหตุใด *
1 point
ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้า *
1 point
พืชชนิดใดมีการตอบสนองสิ่งเร้าเหมือนกับไมยราพ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy