Portalo „Žinau viską“ įvertinimo forma
„Žinau viską“ portalas (www.žinauviską.lt) – didžiausias Lietuvoje jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų naujienų portalas, kuriame galite rasti visą informaciją į visus jaunimui (ir ne tik) rūpimus klausimus!

2023 m. gruodžio – 2024 m. sausio mėnesiais, „Žinau viską“ komanda atliko informacijos, esančios portale, atnaujinimo darbus – nuo faktų patikrinimo iki darbo su išoriniais informaciniais partneriais. Šiandien suteikiame progą kiekvienam/-ai portalo lankytojui/-ai papasakoti apie savo patirtį portale, jį įvertinti bei pateikti pastabų, siekiant didinti „Žinau viską“ portalo pasiekiamumą ir prieinamumą.

Forma yra atvira ir pasiekiama iki atskiro pranešimo portale žinauviską.lt. 
Formos pildymo trukmė – apie 5 min.

Informuojame, jog anketoje pateikiama informacija bus naudojama „Žinau viską“  portalo atnaujinimo, tikslinės auditorijos pritaikymo tikslais. Duomenys kaupiami duomenų talpyklų paslaugas teikiančių bendrovių platformose.
Su asmens duomenų Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu galite susipažinti www.lijot.lt skiltyje „Dokumentai“.

Jei turėsite pastabų dėl formos veikimo ar prašomų duomenų, kreipkitės el. paštu redaktorius@eurodesk.lt
Sign in to Google to save your progress. Learn more
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises: Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją; Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis; Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; Teisę į duomenų perkeliamumą; Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt). *
Jūs esate *
Kaip dažnai lankotės portale „Žinau viską“? *
Kaip sužinojote apie portalą „Žinau viską“? *
Kas skatina lankytis portale „Žinau viską“? *
Required
Įvertinkite portale „Žinau viską“ pateiktos informacijos aktualumą *
Visiškai neaktuali
Visiškai aktuali
Įvertinkite portale „Žinau viską“ pateiktos informacijos patrauklumą *
Visiškai nepatraukli
Visiškai patraukli
Įvertinkite portalo „Žinau viską“ lankymosi patirtį:

Portale randu informaciją lengvai ir greitai
*
Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku
Įvertinkite portalo „Žinau viską“ lankymosi patirtį:

Portale publikuota informacija yra aiškiai suprantama
*
Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku
Įvertinkite portalo „Žinau viską“ lankymosi patirtį:

Portalas yra žaismingas ir jaunatviškas
*
Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku
Ar prenumeruojate „Žinau viską“ naujienlaiškį? *
Pastabos ir komentarai *
Šiame laukelyje kviečiame pakomentuoti visus Jūsų pasirinkimus anketoje
Pasiūlymai
Šiame laukelyje kviečiame pateikti pasiūlymus portalo „Žinau viską“ atnaujinimams
Sutinku, jog mano nurodytais kontaktais LiJOT biuro darbuotojai galėtų susisiekti dėl anketoje pateiktos informacijos patikslinimo. *
Pasirinkus „Sutinku“, kitame lauke reikės įvesti kontaktinius duomenis, kuriais LiJOT darbuotojai galės susisiekti su Jumis.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy