Admitere Masterat domeniul: CONTABILITATE
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova;
Telefon: 0251 59 82 65;
e-mail: ushmfcfb_dj@spiruharet.ro
Email address
Telefon
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Your answer
Programul de studii universitare de master
Alegeți denumirea programului de studii universitare de master.
1. Numele de familie la naștere
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
Your answer
2. Numele de familie actual
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
Your answer
3. Prenumele complet
Se introduce prenumele candidatului.
Your answer
4. Inițiala tatălui/mamei
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
Your answer
5. Codul Numeric Personal
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
Your answer
6. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
Your answer
7. Domiciliul stabil
Se introduce adresa de domiciliu a candidatului.
Your answer
8. Instituția de învățământ absolvită
Se introduce denumirea instituției de învățământ superior absolvită.
Your answer
9. Anul absolvirii
Se introduce anul absolvirii instituției de învățământ superior.
Your answer
10. Seria și numărul diplomei de licenţă
Se introduce seria și numărul diplomei de licenţă (numai dacă aceasta a fost eliberată).
Your answer
11. Media examenului de licenţă
Se introduce media obținută la examenul de licenţă.
Your answer
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
Your answer
Declar, pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, că informațiile aferente sunt corecte și reale.
Am luat cunoștință că dacă nu voi confirma locul ocupat până la data de 01 august 2017 (pentru înscrierile din perioada 15 ianuarie – 31 iulie 2017), respectiv 15 septembrie 2017 (pentru înscrierile din perioada 01 august – 15 septembrie 2017) voi pierde acest drept.
Am luat cunoștință că, în eventualitatea în care voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calității efective de student) se face după prezentarea actelor în original sau copii certificate de comisia de admitere la sediul facultății, în termenul stabilit.
* Acest formular se utilizează pentru preînscrierea candidaților la programe de studii de master, la facultățile din structura Universității Spiru Haret București.
Înscrierea efectivă, prin completarea formularelor de înscriere, depunerea acestora la sediile facultăților și parcurgerea celorlalți pași, necesari obținerii calității de student, se realizează prin contactarea secretariatelor facultăților la adresele afișate.
Informațiile înscrise în Formularul de înscriere – preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universitatea SPIRU HARET. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms