009-แบบฟอร์มสำหรับนิเทศการสอนอาจารย์
ใช้สำหรับนิเทศการสอนของอาจารย์ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
1.ชื่อ"ผู้รับการนิเทศ" *
2.ชื่ออาจาย์ผู้นิเทศการสอน *
3.ชื่อวิชา *
4.หัวข้อที่ทำการสอน *
5.ระดับชั้น *
6.ภาคเรียนที่
7.ปีการศึกษาที่
8.วันที่นิเทศการสอน *
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. - Terms of Service