Ansökan till Malmö Prideparad 2022 /Application to participate in Malmö Pride parade 2022.
Nu är det dags att ansöka om att delta i årets Prideparad som går av stapeln kl. 13:00 lördagen den 9/7!

Vem behöver ansöka?
Om du som privatperson vill gå i paraden, själv eller i grupp, behöver du inte göra någon ansökan varken för dig själv eller ditt sällskap, du/ni behöver bara vara på plats ca. en timme innan paraden startar.

För Malmö Pride är det oerhört viktigt att Pride inte används endast i marknadsföringssyften utan att det också arbetas aktivt med hbtqia+inkludering. Därför är det bara tillåtet för vinstdrivande organisationer att delta i paraden om man ingått samverkansavtal med Malmö Pride. Samtliga företag, föreningar, organisationer etc. som vill medverka i paraden med eget ekipage eller under gemensam banderoll, med eller utan fordon, måste ansöka om att göra det mot en kostnad enligt villkoren nedan.

Om din organisation redan har ett samverkansavtal med Malmö Pride är det bara att fylla i ansökan nedan, om din organisation däremot inte har ett samverkansavtal med Malmö Pride men ni är intresserade av att samarbeta med Malmö Pride och/eller delta i årets Prideparad, hör av er till projektledare Anna Tenfält på anna@malmopride.com

Villkor för deltagande:
Malmö Prides syskonorganisationer, samt företag, ideella organisationer och föreningar med samverkansavtal som är relaterade till Malmö Pride deltar helt gratis. Vi behöver bara veta på vilket sätt ni önskar delta.

Övriga företag, ideella organisationer och föreningar med samverkansavtal betalar 2000 SEK för egen sektion i paraden (banderoll/lådcykel/likadana profilkläder), och 5000 SEK för ekipage (bil/flakbil/lastbil), övrig medverkan gratis.

Politiska partier/fackförbund betalar ett totalpris på 10.000 SEK för deltagande i paraden samt tält med aktivitet i Pride Park.

Myndigheter betalar 10.000 SEK för egen sektion i paraden (banderoll/lådcykel/likadana profilkläder), och
30.000 SEK för ekipage (bil/flakbil/lastbil).

Övriga frågor skickas till info@malmopride.com

Vi ser fram emot er ansökan senast den 15/6!

It’s time to apply for participating in this year’s Pride Parade that takes place the 9:th of June at 1 pm.

Who needs to apply?
If you as an individual want to participate in the parade, by yourself or in a group, you do not have to apply neither for yourself nor for your company, you just have to be on site about an hour before the parade starts.

It's really important for Malmö Pride that Pride isn’t just used for commercial reasons, but that there’s also actual hbtqia+ inclusion work being done. Hence, in order to participate in the parade all for-profit organisations are obliged to enter into a collaboration agreement with Malmö Pride. All companies, associations, organisations etc. that wish to participate in the parade with their own equipage or under a common banner, with or without vehicle, have to apply to do so at a cost.

If your company already has a collaboration agreement with Malmö Pride simply fill out the application below, if your company does not have a collaboration agreement with Malmö Pride but is interested in cooperating with Malmö Pride and/or participate in this year’s parade, please contact project manager Anna Tenfält at anna@malmopride.com

Conditions for participation:
For sibling-organisations of Malmö Pride as well as companies, non profit organisations and associations in any way related to Malmö Pride in posession of a collaboration agreement participation is totally free. We just need to know in what way you wish to participate.

Other companies, non profit organisations and associations with a collaboration agreement pay 2000 SEK for their own section in the parade (banner/cargo bike/identical profile clothing), and 5000 SEK for an equipage (car/lorry/truck). Basic participation is for free.

Political parties/unions pay a total fee of 10.000 SEK for participation in the parade and a tent in Pride Park for hosting an activity.

Agencies pay 10.000 SEK for their own section in the parade (banner/cargo bike/identical profile clothing), and 30.000 SEK for an equipage (car/lorry/truck).

Any further questions, plaese e-mail info@malmopride.com

We look forward to receiving your application, no later than the 15th of June!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Organisationsnamn/name of organisation *
Organisationstyp/type of organisation *
Organisationsnummer/organisational number *
Namn på kontaktperson och e-mailadress/Name of contact person and e-mail adress *
Fysisk adress och telefonnummer/Physical adress and phone number *
Hur skulle du och din organisation vilja delta?/How would you and your organisation like to participate? *
Om ni planerar att använda någon form av fordon i paraden, var goda och specificera vilken typ?/If you're planning on using some kind of vehicle, please specify what kind of vehicle?
Övriga kommentarer/frågor?/Other comments/questions?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Malmö Pride. Report Abuse