PŘIHLÁŠKA NA 22. ROČNÍK SYMPÓZIA „ONKOLOGIE V PRAXI“, 1. - 2. března 2018

Organizační tým sympózia se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou, v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních dat, použity jinak, než k Vaší registraci, kontrole plateb a k potřebám souvisejícím s organizací sympózia.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question