การเสวนาเรื่อง "ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย"
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Pre-Conference เพื่อรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย"

วิทยากรในการเสวนา ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. อาจารย์ทิพภา ปลีหะจินดา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาบูรพา

ดำเนินรายการโดย
นางนายิกา เดิดขุนทด
ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟรี !!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อมีผู้สนใจครบตามจำนวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที คุณปรียาพร ฤกษ์พินัย โทร. 084-1154998 หรือ คุณดาวรัตน์ แท่นรัตน์ โทร. 092-3298787
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล *
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องเพื่อการติดต่อและประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
หน่วยงาน *
กรุณากรอกหน่วยงานที่ท่านสังกัด
Your answer
ที่อยู่หน่วยงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
กรุณากรอกเบอร์มือถือเพื่อการติดต่อได้สะดวก
Your answer
อีเมล
กรุณากรอกอีเมลเพื่อการแจ้งข่าวสารแก่ท่านในโอกาสต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy