แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการใช้
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ *
5. การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service