გაეროს მოდელირება ბრიუსელსა და მაასტრიხტში

„მომავალ დიპლომატთა კლუბი“ იწყებს დელეგატების შერჩევას „ევროპის გაეროს მოდელირების“ პროექტისთვის!

ნატო! გაერო! ევროპარლამენტი!

თეორიულ კურსi ნატოს შტაბბინაში, ევროპარლამენტსა და გაეროს ოფისში!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question