DOTAZNÍK PRO RODIČE ZŠ KPT. JAROŠE, TRUTNOV
Vážení rodiče,

naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se v této chvíli stává cenným zdrojem informací pro další činnost školy. Váš názor nás zajímá, a tak se těšíme na Vaše upřímné odpovědi. Dotazník obdrží všichni rodiče, a to v každé třídě, ve které mají děti - to proto, že Vaše zkušenosti se mohou lišit. Dotazník je zcela anonymní.

Předem Vám děkujeme za ochotu při vyplňování, která určitě přispěje ke vzájemné komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Pozorně si přečtěte text, u jednotlivých bodů pak označte odpověď, která podle Vás nejlépe vystihuje současný stav.

Pokud na nějakou otázku neznáte odpověď, napište prosím do řádku: nevím, nemám informace, nebo doplňte vlastní odpověď/komentář.

Předem velice děkujeme.

Moje dítě navštěvuje
Zamyslete se, co rozhodlo o výběru školy pro Vaše dítě.
1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
Ano
Většinou
Zřídka
Ne
Nevím, nemám informace
Moje dítě má kvalitní zázemí ke studiu.
Estetická úroveň učebny, do které chodí moje dítě, se mi líbí.
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni.
Škola využívá moderní formy komunikace se žáky a rodiči.
Se školní jídelnou jsem spokojený/á.
Provozní doba školní družiny je vyhovující.
Nabídka mimoškolních aktivit je dostatečná.
Můj komentář/vzkaz, doplnění k části 1 dotazníku
Your answer
2. PRŮBĚH VZDĚLÁNÍ
Ano
Většinou
Zřídka
Ne
Nevím, nemám informace
Výuka navazuje, vyučující využívají dosavadních znalostí žáků.
Žáci mají prostor k aktivitě.
Vyučující podporují samostatné a tvůrčí formy výuky.
Vyučující respektují individuální tempo žáků.
Vyučující rozvíjejí dovednost sebehodnocení žáků.
Vyučující hodnotí snahu, výkon a pokrok.
Žáci jsou hodnoceni s vědomím motivace k další práci.
Vyučující řeší konfliktní situace.
Klima vyučování je otevřené, žáci cítí autoritu vyučujícího.
Učitel svým přístupem k žákům podporuje rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly žáků.
Nabídka aktivit a režimu školní družiny je vyhovující.
Můj komentář/vzkaz, doplnění k části 2 dotazníku
Your answer
3. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM A STUDENTŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ
Ano
Většinou
Zřídka
Ne
Nevím, nemám informace
Škola podporuje nadané žáky.
Ve výuce jsou zohledňovány specifické potřeby žáků.
Žáci mají možnost využívat konzultace s vyučujícími.
Škola má jasný systém informování rodičů o prospěchu a absenci žáků.
Třídní učitelé a rodiče vzájemně komunikují.
Rodiče mají možnost vyjadřovat se k dění ve škole.
Můj komentář/vzkaz, doplnění k části 3 dotazníku
Your answer
4. Výsledky vzdělávání žáků a studentů
Ano
Většinou
Zřídka
Ne
Žák se učí zaujímat postoje, sdělovat názory, obhajovat je.
Žáci se učí vést dialog, diskutovat.
Žáci se učí spolupracovat mezi sebou.
Žáci se učí prezentovat.
Můj komentář/vzkaz, doplnění k části 4 dotazníku
Your answer
Děkujeme za spolupráci
Mgr. Jiří Paták, ředitel školy
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Step by Step ČR, o.p.s.. Report Abuse - Terms of Service