แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2564
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลที่ ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhonburi Rajabhat University. Report Abuse