Carnaval Ben-Cho-Shey 2019
Formulario de inscripción
Nombre y apellidos padre/madre/tutor *
Your answer
Nombre y apellidos alumno/a (en caso de dos hermanos indicar uno de ellos) *
Your answer
Curso *
Your answer
Número de adultos participantes en la comparsa *
Your answer
Número de niños/as participantes en la comparsa (indicar edades) *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Teléfono de contacto *
Your answer
Autorizo a captar imaxes durante o desenvolvemento das actividades nas que poida aparecer a imaxe do/s meu/s fillo/s e publicalas unicamente cunha finalidade divulgativa das propias actividades extraescolares. *
Información LOPD
ANPA CEIP BEN-CHO -SHEY fará uso da información persoal concernente ao meu fillo coa única finalidade de posibilitar a súa participación no concreta actividade na que participa. A información de carácter persoal que sexa obtida será incorporada a un ficheiro confidencial, cuxo titular e responsable é ANPA CEIP BEN CHO SHEY (CIF G32173331). Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a Lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou despois do seu consentimento. Os datos proporcionados conservaranse segundo a duración da nosa relación ou durante o tempo necesario para cumprir coa lexislación vixente. Ten vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión, cancelación, oposición e limitación de tratamento dos seus datos pola regulación vixente en materia de protección de datos, así como solicitar a súa portabilidade, mediante escrito (achegando fotocopia DNI) dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: ANPA CEIP BEN-CHO-SHEY A Medorrra s/n. 32710 Pereiro de Aguiar (Ourense)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service