Vlerësimi i lëndës nga studenti
Ju lutem jepni mendimin tuaj të sinqertë dhe konstruktiv në mënyrë që të përmirësohet cilësia e lëndës.
PËRGJIGJET TUAJA RESPEKTOJNË ANONIMATIN
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Departamenti *
Përmbajtja dhe organizimi i lëndës
Objektivat e lëndës ishin të qarta *
Ngarkesa e lëndës ishte e përballueshme *
Lënda ishte e organizuar mirë (p.sh. marrja në kohë e materialeve, njoftimet për ndryshime, etj.) *
Kontributi i studentit
Sa % të orëve të lëndës keni frekuentuar mesatarisht *
Unë jam aktivizuar gjatë lëndës *
Unë mendoj se kam përparuar në këtë lëndë *
Mjedisi i të nxënit dhe metoda e mësimdhënies
Unë mendoj se lënda ishte strukturuar mirë për të arritur rezultatet e të nxënit *
Metoda e të nxënit dhe të mësimdhënies nxisnin pjesëmarrjen *
Auditorët kishin logjistikën e nevojshme për realizimin me cilësi të procesit mësimor *
Auditorët kanë hapësira të mjaftueshme dhe cilësore për realizimin e mësimdhënies *
Burimet e të nxënit
Materialet mësimore (teksti, leksionet e shtypura, materialet ndihmëse të lëndën etj.) ishin të përshtatshme dhe të dobishme *
Librat e rekomanduar ishin të rëndëshishëm dhe të përshtatshëm *
Ofrimi i burimeve të të nxënit në bibliotekë ishte i mjaftueshëm *
Ofrimi i burimeve të të nxënit në internet ishte i mjaftueshëm *
Cilësia e mësimdhënies
Lënda nxiste interesin për fushën e studimit *
Lënda kishte një ngarkesë të përshtatshme *
Idetë dhe konceptet e marra ishin të qarta *
Pedagogu
Pedagogu përdor metoda të ndryshme mësimdhënie *
Pedagogu e shpjegon lëndën në mënyrë të qartë dhe të efektshme *
Pedagogu i përgjigjet pyetjeve, nevojave dhe kërkesave të studentëve *
Pedagogu krijon një atmosferë që favorizon të nxënit në auditor *
Detyrat për lëndën
Detyrat ishin të dobishme *
Unë isha i/e kënaqur me sasinë e punës së pavarur që kërkohej për kryerjen e detyrave *
Pedagogu na udhëzonte për kryerjen e detyrave *
Platforma digjitale "TEAMS"
Aksesimi në platformë ka qënë i lehtë *
Përdorimi i platformës ka qënë i dobishëm *
Shërbimet on-line të ISE-së
Portali i Studentit
Ka qënë i dobishëm për marrjen e shërbimeve *
Biblioteka digjitale
E keni shfrytëzuar ? *
Aplikacioni për celular ISE
A ua ka lehtësuar marrjen e shërbimeve ? *
A iu kanë shërbyer debatet dhe ligjëratat on-line për formimin tuaj ? *
Sa të kënaqur jeni nga komunikimi me profesoriatin ? *
Sa të kënaqur jeni nga komunikimi me stafin  administrativ ? *
Sugjerime
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy