Prihlasovací formulár na kurzy a akcie
Srdečne Vás pozdravujem.

Teším sa, že ste prejavili záujem o kurz/ akciu v Centre pre rodinu - Sigord.
Vyplnením formulára budete zaradení do poradia prihlásených na Vami vybraný kurz / akciu.
Formulár je informatívny, a umožní zrýchlenie v procese obsadzovania miest a tiež v hľadaní náhradníkov. Tento formulár vyplnte vtedy, ak máte vážny záujem o daný kurz, alebo akciu centra. Tento formulár nie je priamym prihlásením na kurz alebo akciu.

V prípade, že na Vami vybraný termín kurzu/akcie bude miesto, dostanete emailom nový formulár určený pre účastníkov kurzu/akcie.

Inštrukcie k vyplneniu formulára:
Povinné sú všetky otázky, okrem poznámky. Ak ich vyplníte, potom je na konci okienko s názvom "odoslať", na ktoré kliknite a po odoslaní Vám počítač napíše, že formulár bol odoslaný.
Potvrdením správne vyplneného formulára bude potvrdzujúci email, na vami zadanú adresu, s kópiou formulára.

Základné informácie o kurze získate na našej Web stránke a podrobné informácie dostanete cca mesiac pred uskutočnením kurzu/akcie.

Kurzy / akcie ktoré robíme sú určené pre manželské páry / jednotlivcov/ rodiny, záleží čo si vyberiete.

Presná adresa konania kurzu:
Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa:
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=h&z=16

GPS suradnice : http://www.gosur.com/en/point/4101835/

Popis cesty pri ceste autom:
Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, 4 km za dedinou Kokošovce, sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou:
Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Kokošovce, Sigord, LOU (Lesnícke odborné učilište), centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.

Podmienky prihlásenia:
Účasť: na kurz, ak ide o kurz pre manželské páry sa chodí bez detí. Výnimkou je dieťa, ktoré je dojčené. V takom prípade je vhodné zabezpečiť si vlastnú pestúnku, ktorá bude s dieťaťom v čase aktivít na kurze, pokiaľ bude v Centre miesto pre jej ubytovanie. Je potrebné vopred si overiť možnosť prítomnosti pestúnky z kapacitných dôvodov.

Zrušenie účasti:
Prihlásenie na kurz/akciu je záväzné - svojím prihlásením potvrdzujete, že máte záujem kurzu sa zúčastniť.
Vzhľadom na to, že sa nám na aktivity hlási viac záujemcov a každý z nich si potrebuje termín naplánovať dostatočne vopred, je dôležité, aby miesta na kurz/akciu boli záväzne obsadené.

Je určený minimálny počet a ak neprídete, môžete svojou neúčasťou ohroziť uskutočnenie kurzu. Preto sme zaviedli tieto storno podmienky:
Storno-príspevky
Výška storno príspevkov pri zrušení rezervácie pobytu závisí od času medzi okamihom stornovania a plánovaným nástupom na pobyt.

do 30 dní pred začiatkom ubytovania - vrátime Vám účastnícky príspevok, skrátený o paušálny manipulačný príspevok 6 €/osoba.
od 30 do 21 dní pred začiatkom ubytovania - 10% z príspevku na kurz/osoba
od 21 do 14 dní pred začiatkom ubytovania - 20 % z príspevku na kurz/osoba
od 14 do 5 dní pred začiatkom ubytovania - 40 % z príspevku na kurz/osoba
menej ako 5 dní pred začiatkom ubytovania - 60 % z príspevku na kurz/osoba

V nevyhnutnom prípade - choroba alebo iná vážna príčina (úmrtie príbuzných a pod.) - potrebné
priložiť doklad je možné Vašu účasť zrušiť pri manipulačnom príspevku 10 €/osoba.

V prípade potreby je možnosť aj špeciálnej stavy. Vopred si túto možnosť treba overiť (napr. bezlepková strava) emailom alebo telefonicky. (centrum.rodina@gmail.com, tel: 0903983317).

Informáciu o príspevku nájdete aktuálne na web stránke.

Kontakty:
Ohľadom ďalších otázok kontaktujte prosím o. Petra Jakuba (centrum.rodina@grkatpo.sk, alebo 0903983316).

Osobné údaje:
Vo formulári budete môcť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Prosím pozorne si prečítajte tento text.

A) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336
1. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.

Súhlasím / Nesúhlasím (Ak nesúhlasíte, potom neodosielajte tento formulár)

2. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)

Súhlasím / Nesúhlasím

B) Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.Prajeme Vám Bohom požehnaný čas.

Za organizačný tím

o. Peter Jakub
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno a priezvisko *
Meno a priezvisko manželky/manžela ak chcete ísť na kurz pre manželské páry
Meno, priezvisko a vek detí, ak chcete ísť na akciu pre rodiny
Kontaktný telefón *
Meno Vašej farnosti a meno vášho kňaza. *
Výber kurzu / akcie a jeho/jej termín *
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov: Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia. V prípade že nesúhlasíte, neodosielajte tento formulár. *
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov: Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa) *
Poznámka
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy