แบบสำรวจความคาดหวังต่อการบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคาดหวัง ของนักศึกษาต่อการบริการด้านการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษา เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
2. โปรดพิจารณาตอบแบบสำรวจโดยเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และพึงระวังความขัดแย้งของคำตอบ

Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ชั้นปี *
3. รหัสนักศึกษา *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms