Curs de Fundraising 2021
Ești fundraiser sau director de organizație și încă nu ești sigur că știi de unde ar trebui să apuci atragerea de fonduri, ca să dea rezultatele pe care le aștepți? Cum te pregătești la început de fundraising, astfel încât tot ceea ce faci acum să crească de la un an la altul și să susțină organizația pe termen lung? Care sunt obstacolele frecvente și cum te pregătești pentru ele? Cum construiești un proces simplu și coerent, care să te ajute să alegi metodele potrivite și să convingi donatorii să se alăture organizației tale?

ARC îți propune Cursul de Inițiere în Fundraising, care te va ajuta ca energia pe care o pui în atragerea de fonduri să dea roade: să îți clarifici obiectivele într-un mod realist, să alegi metode care se potrivesc momentului de dezvoltare al organizației tale și să atragi donatori loiali, nu ocazionali.

Evenimentul va avea loc online, pe Zoom. Linkul evenimentului va fi trimis partipanților cu câteva zile înainte de curs.

Acest eveniment gratuit face parte din Caravana Bine în construcție, ediția a II-a, adresată organizațiilor neguvernamentale din zona de sud a României.

--
Data evenimentului: 19.10.2021, ora 10.00
Trainer: Roxana Sofică, Director program ONG ARC
Dată limită de înscriere: 11.10.2021

--
Proiectul este derulat de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Servicii Sociale (FONSS) și Opportunity Associates Romania (OAR) și beneficiază de o finanțare în valoare de 244.647 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Prenume *
Nume *
Organizaţie *
Email *
Telefon *
Oraş *
Judeţ *
Vrem să te ținem la curent cu tot ce e nou în fundraising și în sectorul ONG și să îți trimitem vești despre evenimentele și noile noastre planuri pentru mediul nonguvernamental. Fii fără griji, nu îți vom încărca inbox-ul. Datele pe care le colectăm (nume și e-mail) sunt stocate pe platforme conforme cu legislaţia în vigoare, platforme care ne permit o comunicare eficientă cu voi. Aceste date vor fi folosite doar pentru scopurile menţionate mai sus sau în acord cu obligațiile noastre legale și nu vor fi înstrăinate către o altă entitate.
Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro. Toate aceste entităţi vor fi denumite în continuare ca: «noi», «operatorii/operatorul de date», «operatorii / operatorul de fond», «operatorii/operatorul». Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personalDeclar prin prezenta că sunt de acord în mod expres şi neechivoc cu procesarea datelor mele cu caracter personal de către operatorii de date, în scopul derulării proiectului Industria Binelui, derulat de Asociația pentru Relații Comunitare, FONSS, OAR și Dăruiește Viață, din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT. De asemenea, declar că am luat cunoștință de următoarele aspecte: Datele care pot fi prelucrate: I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa e-mail, date privind educația și studiile, profesia, contul bancar, experiența profesională, numele și prenumele membrilor de familie ; II. II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa sexuala sau orientarea sexuală. Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului. Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior. Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de date şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, Belgia, Norvegia. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, partenerul extern din cadrul consorţiului ACF România - Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România. Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal: Dreptul de retragere a consimțământului: am dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin prezenta declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile, în orice moment, cu precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte de retragerea consimțământului; Dreptul de acces: am dreptul de a solicita operatorilor de date informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceştia. Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita operatorilor de date rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita operatorilor de date ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către operatori, etc. Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita operatorilor de date restricționarea prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care contest acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea. Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele cu caracter personal să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit operatorilor de date transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter personal. Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea mea înregistrată fotografic și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări. Operatorii de date cu caracter personal pot fi contactaţi în legătură cu cele de mai sus: FDSC - prin e-mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro, precum şi la numărul de telefon: 021-310.01.81, FP – prin e-mail la adresa office@repf.ro, precum şi la numărul de telefon: 0266-310.678, CRCR - prin e-mail la adresa apel8.rural@romacenter.ro precum şi la numărul de telefon: 0264-420.474, Fundaţia Pact - prin e-mail la adresa office@fundatiapact.ro, precum şi la numărul de telefon: 031-690.09.61. De asemenea, pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Asociatia Pentru Relatii Comunitare. Report Abuse