Profesori

Stimată Doamnă / Stimate Domn

Chestionarul are ca şi scop identificarea modului în care beneficiarii direcți si indirecți ai învățământului profesional si tehnic percep acest tip de învățământ, competitivitatea precum şi modul în care aceasta se implică în crearea şi dezvoltarea unui învățământ tehnic competitiv.
Prezenta cercetare se desfăşoară în cadrul Școlii doctorale, din Universitatea Politehnică din Timișoara.
Chestionarul va fi aplicat elevilor, părinților, managerilor și reprezentanților agenților economici, pentru a identifica factorii care influenţează procesul instructiv educativ de creare şi consolidare a avantajului competitiv. Informaţiile oferite de dumneavoastră au un caracter confidenţial şi vor fi făcute publice doar sub o formă statistică, în urma prelucrării lor.
Vă rugăm să ne sprijiniţi în aceste demers prin completarea chestionarului de mai jos.

Drd. Farkas Zoltán Béla

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question