ความรอบรู้ ชุดที่ 5
1. นโยบายการดำเนินงาน ECHO ENGLISH หมายถึงข้อใด
1 point
2. ผู้แต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
1 point
3. แนวทางการเรียนรู้ แบบ BBL ตาม Roadmap การพลิกโฉมโรงเรียนขั้นแรกคือข้อใด
1 point
4. ลักษะของข้อสอบ PISA เป็นการประเมินที่สอดคล้องกับข้อใด
1 point
05. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service