Opinia organizacji pozarządowych w związku z Radami Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowywanymi, przez Ogólnopolską Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, projektami dotyczącym rozwoju Rad Działalności Pożytku Publicznego, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zebranie informacji, dzięki którym planowane działania zostaną przygotowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu odpowiadać na zapotrzebowania obu sektorów samorządowego oraz pozarządowego.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question