แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
เรื่องที่มาติดต่อกับโรงเรียนหรือหน่วยงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2. Report Abuse