Φύλλο Ημερήσιας Τεκμηρίωσης Εργασίας Εργαζομένου KEK

Στη φόρμα αυτή καταγράφονται καθημερινά ανά εργαζόμενο:
Η ημερήσια δραστηριότητα του Εργαζομένου,
Τα προβλήματα που αντιμετώπισε και δεν ολοκλήρωσε μια εργασία,
Η πρόβλεψη για τον επερχόμενο σημαντικό φόρτο εργασίας που απαιτεί επιπλέον βοήθεια
Το περίγραμμα του συνολικού έργου (Θέμα Δράσης) που εντάσσεται η καθημερινή δράση
Οι μελλοντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες
Ο συνολικός χρόνος για τη συμπλήρωσή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image