Tagung „Die barocke Idee“ | Konference „Barokní idea“
13. - 14. Juni 2019 | 13. - 14. června 2019
Barockgarten Großsedlitz | Barokní zahrada Großsedlitz

Barocke Gartenkunstwerke sind Teil einer barocken Idee, die neben militärischer Stärke, prachtvollen Residenzen und kostbaren Kunstsammlungen fürstliche Macht repräsentieren sollte und dem Repräsentationsbedürfnis barocker Herrscher mit absolutem Machtanspruch Ausdruck verliehen. In ihnen widerspiegelt sich die universal aufgefasste Existenz des Fürsten mit göttlichem Herrschaftswillen. Als Symbole absolutistischer Machtvollkommenheit prägen sie bis heute die Kulturlandschaft Zentraleuropas.
Im Rahmen der Tagung, die durch das EU-Projekt „Fürstliche barocke Sommerresidenzen“ gefördert wird, widmen sich der Barockgarten Großsedlitz und Schloss Děčín barocken Schloss- und Gartenanlagen in Sachsen und Böhmen.

Díla barokního zahradního umění díla jsou součástí barokní ideje, která měla spolu s vojenskou silou, nádhernými rezidencemi a skvostnými uměleckými sbírkami reprezentovat absolutní knížecí moc a vyjádřit potřebu reprezentace barokního vládce. V nich se zrcadlí univerzálně chápaná existence knížete s božskou vladařskou vůlí. Jako symbol absolutistické dokonalosti moci se dodnes projevuje kulturní krajina střední Evropy.
V rámci konference, která je podpořená evropským projektem „Knížecí barokní letní rezidence“, se barokní zahrada Großsedlitz a zámek Děčín věnují barokním zámkům a zahradách v Sasku a v Čechách.

Veranstaltet von der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH/ Barockgarten Großsedlitz und Schloss Děčín im Rahmen des EU-Kleinprojektes „Fürstliche barocke Sommerresidenzen“ - gefördert durch die Europäische Union/ Euroregion Elbe-Labe.

Pořádají Státní zámky, hrady a zahrady Saska gGmbH/barokní zahrada Großsedlitz a Zámek Děčín, p.o. v rámci malého evropského projektu „Knížecí barokní letní rezidence“ - podpořeného Evropskou unií/ Euroregionem Elbe-Labe.

Kontakt
Tagungsbüro | Konference office: Frau Löwe-Kamella
Tel. 0049 (0) 3529 5639 11
Fax 0049 (0) 3529 5639 99
Email grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de
Website www.barockgarten-grosssedlitz.de

Anmeldung bitte bis zum 31.05.2019 | Přihlášky prosíme posílejte do 31.05.2019
Anmeldung (für jede Person bitte einzeln ausfüllen) | Přihláška (prosíme vyplnit pro každou osobu zvlášť).

Bitte vollständig ausfüllen, auch wenn Sie uns auf anderem Wege schon informiert haben. Vielen Dank. | Prosíme o úplné vyplnění, i pokud jste nás již informovali jiným způsobem.

* povinné informace

Titel | Akademický titul
Your answer
Nachname | Příjmení *
Your answer
Vorname | Jméno *
Your answer
E-Mail-Adresse | Mail *
An diese Email senden wir Rückmeldungen und Aktualisierungen. Sollten Sie keine Email-Adresse besitzen, tragen Sie bitte „Nicht vorhanden“ ein. | Na tuto mailovou adresu budeme posílat potvrzení a aktuální informace. Pokud nemáte mailovou adresu, vyplňte prosím „není k dispozici“.
Your answer
Eintrag in das Teilnehmerverzeichnis | Uvedena v seznamu účastníků *
Ich bin einverstanden/ nicht einverstanden, dass die E-Mail-Adresse im Teilnehmerverzeichnis erscheint. | Souhlasím/ nesouhlasím s tím, aby tato mailová ardesa byla uvedena v seznamu účastníků.
Teilnahmestatus | Statut účastníka *
Teilnahmetage | Zúčastním se *
Required
Teilnahme am Mittagessen (kostenpflichtig - außer Referenten) | Obědy (nutno zaplatit – netýká se referentů) *
Für die Tagungsgäste wird ein Mittagessen vorbereitet, an dem Sie gegen einen Unkostenbeitrag von 12 € pro Tag gern teilnehmen können. Bitte teilen Sie uns dies mit der Anmeldung verbindlich mit. Bitte beachten Sie, dass es im näheren Umfeld des Barockgartens keine weitere gastronomische Einrichtung gibt. | Pro účastníky konference připravovat obědy. Je možné si je objednat za 12 € na den. Prosím, sdělte nám závazně při přihlášení, jestli máte o obědy zájem. Upozorňujeme, že v blízkém okolí barokní zahrady není jiná možnost stravování.
Required
Teilnahme Abendempfang | Účast na slavnostním večeru
Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben. | Účastnický poplatek nebude zvýšen.
Anmeldeschluss | Uzávěrka přihlášek
31.05.2019
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service